Privacybeleid

Privacystatement PROV

Deze privacyverklaring heeft tot doel om de kandidaten en contactpersonen waarmee PROV samenwerkt te informeren over de manier van het verwerken van hun persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de natuurlijk, fysiologische, bepaalde, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de verordening.

PROV heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens nodig om de dienstverlening op een goede manier te kunnen doen, dit betreffen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Voor het verstrekken van uw juiste persoonsgegevens bent u zelf verantwoordelijk. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, en –plaats, nationaliteit, kopie geldig identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning, rijbewijs, BSN nummer, talenkennis, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN nummer, Burgerlijke staat, salarisgegevens, diploma’s en certificaten, Curriculum Vitae, Referenties, arbeidsduur. Daarnaast kunnen gegevens zoals arbeidsovereenkomst, aanbiedingen, tests, assessments, VOG, studieovereenkomsten worden opgeslagen en verwerkt.

Uw persoonsgegevens verwerken wij om u te bemiddelen naar werk, uw geschiktheid te beoordelen en administratie te voeren. Indien uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zal dit altijd in onderling overleg met u gebeuren.

Voor zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens van betrokkenen waarmee zakelijk contact is ten behoeve van de uitoefening van de dienstverlening van PROV. Deze gegevens worden intern gebruikt. Indien contactgegevens aan derden worden verstrekt, dan gebeurt dit alleen met toestemming van de desbetreffende betrokkenen. Van zakelijke relaties verwerkt PROV de voor- en achternaam, de functie, het e-mailadres en het telefoonnummer.

PROV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens uit het bestand van PROV dient te worden verwijderd, danwel te worden aangepast. Dan verzoeken wij u dit per e-mail te doen naar: info@prov.nl. PROV zal binnen vier weken uw verzoek tot verwijdering of aanpassing toepassen.

PROV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PROV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door PROV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@prov.nl of 06-82.079.432

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies zoals Google Analytics, deze registreert een unieke ID om afgeleide gegevens te gebruiken over hoe de bezoeker de website gebruikt. 

 

Inschrijven

Reden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 150 MB.
    bijvoorbeeld vacaturetekst of CV
    Ik ga akkoord met de privacyverklaring(Vereist)
    Afspraak maken